DisclaimerACUPUNCTUUR-TCM-MEERSSEN

Yvonne Los

Lid NVA nr. D 3895

AGB code nr. 90036322

KVK nr. 27331199


Huisregels in en om de praktijk
Acupunctuur-Meerssen stelt zich niet aansprakelijk voor schade, gemis en/of diefstal van uw
eigendommen in of om de praktijkruimte. Bij diefstal wordt aangifte gedaan.
Behandelingen vinden plaats op afspraak en dienen per keer contant te worden voldaan.
Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
Indien een afspraak niet nagekomen wordt zonder afzeggen dan wordt deze volledig in rekening gebracht.

Copyright
Copyright © 2007-2013 Praktijk Acupunctuur-Meerssen / MAC © webdesign.
Niets van deze site mag worden gebruikt of hergebruikt, in welke vorm dan ook, zonder
voorafgaande toestemming van Acupunctuur-Meerssen / MAC © webdesign.

Disclaimer
Gebruik van deze site is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

- Acupunctuur-Meerssen aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor de geboden informatie,
inhoud van eventuele links en aangeboden producten / diensten.
- Acupunctuur-Meerssen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als
gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen
van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacy statement
Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt-via formulieren of e-mail-worden door
Acupunctuur-Meerssen strikt vertrouwlijk behandeld.
Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt.

Webdesign
Deze website is ontworpen en gebouwd door MAC©
Heeft u opmerkingen over (het functioneren van) deze website, laat het ons dan hier weten.

Print deze pagina